slide chính
Máy kéo sợi chỉ PP
Máy mâm
Máy mâm
Sản phẩm chỉ PP
máy kim

Tin tức

TÌM NHÀ CUNG CẤP HẠT MÀU HÀN QUỐC

TÌM NHÀ CUNG CẤP HẠT MÀU HÀN QUỐC

Ngày Đăng : 10/11/2021 - 8:47 AM
Tìm nhà cung cấp hạt màu hàn quóc sản xuất 70-100, 30-260, 10-450, 10-600, .........
Các loại vật liệu PE, PP, PU, ....

Các loại vật liệu PE, PP, PU, ....

Ngày Đăng : 29/03/2019 - 10:27 AM